โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน The Ritz-Carlton, Bangkok (Pre-opening)

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของโรงแรม The Ritz-Carlton, Bangkok (Pre-opening Team) ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2567 โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ...