ประวัติ
xxxxx xxxxx

xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
โทรศัพท์ : xx-xxxxxxx   อีเมล์ : xxxx@xxxxx.xxx
อื่น ๆ :
  Home Phone : xx-xxxxxxx 
  Mobile : xx-xxxxxxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
ข้อมูลส่วนตัว
วันเกิด : 24/04/2527 อายุ : 37 ปี
น้ำหนัก : 77.00 ก.ก. เพศ : ชาย
ส่วนสูง : 177.00 ซ.ม. ศาสนา : พุทธ
เชื้อชาติ : ไทย สถานะภาพ : โสด
สัญชาติ : ไทย สถานะทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ตำแหน่งที่สนใจ
ตำแหน่ง : Supervisor ประเภทตำแหน่ง : Security/Safety
เงินเดือน : x,xxx บาท
ประเภทงาน : งานประจำ
สถานที่ทำงาน : ทุกที่ จังหวัด : Other Ctiy / Province อื่น ๆ
เริ่มงานได้ : 01/11/2564
ประวัติการศึกษา
1. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
2. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
3. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
ประวัติการทำงาน
1. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
2. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
3. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
ความสามารถต่าง ๆ
ภาษาอังกฤษ : ฟัง : ดี พูด : ปานกลาง อ่าน : ดี เขียน : ดีมาก
ภาษาไทย : ฟัง : ดีมาก พูด : ดีมาก อ่าน : ดีมาก เขียน : ดีมาก
ญี่ปุ่น : ฟัง : พูด : อ่าน : ปานกลาง เขียน : ปานกลาง
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย : 25 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ : 25 คำ/นาที
ขับขี่ได้ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
มีใบอนุญาติ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
มีพาหนะ : รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษ :
ทำพิซซ่า และเบเกอรี่บางชนิดได้
โครงการ ผลงาน เกียรติ หรือ อื่นๆ :
พนักงานดีเด่นประจำเดือน กรกฎาคม 2555 โรงแรมโนโวเทล
ผ่านการอบรม และเทรนนิ่งจาก Marriott international ด้าน Safery & Security
แนะนำตัว :
มีประสบการณ์ด้าน Loss Prevention และงานด้าน Security มามากกว่า 7 ปี สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยความตั้งใจและพยายาม ชอบเรียนรู้ด้านใหม่ๆ หลายด้านเพื่อพัฒนาตนเองครับ

 

ช่วยโหวด คลิก Like หน่อยนะค่ะ ขอคุณค่ะ