Show Sidebar

PARKROYAL Suites Bangkok

PARKROYAL Suites Bangkok
ท่านใดสนใจที่จะร่วมงานกับ PARKROYAL Suites Bangkok สามารถส่ง CV/Resume ได้ที่ careers.prsbkk@parkroyalhotels.com หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงแรม ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
Remark: ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแล้วเท่านั้น

Leave a Comment