Show Sidebar

โรงแรม ดุสิตดีทู หัวหิน (dusitD2 Hua Hin)

📝✏️โรงแรมดุสิตดีทู หัวหิน (dusitD2 Hua Hin) กำลังมองหาทีมงานเพื่อนร่วมงาน และเปิดรับนักศึกษาฝึกงานทุกแผนก 📌 สนใจส่งประวัติส่วนตัว หรือ CV มาที่ 👝 prapatsorn.nm@dusit.com and recruitd2hh@dusit.com หรือโทร 032-516 888 สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ส่ง CV มาที่ sumeth.kw@dusit.com

🙏👍ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นนะครับ 👍 ข้อมูลตำแหน่งงาน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

Leave a Comment