Show Sidebar

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 17 มีนาคมค่ะ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง สนใจสามารถส่ง CV มาได้ที่ recruitment.slbk@shangri-la.com หรือสอบถามข้อมูลโทร 02-236-7777
***ขอติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะคะ***

 

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครงานประจำวันที่

17 มีนาคม 2567

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว 3 เดือน

โดยท่านที่สนใจสามารถ Walk-in เข้ามาสมัครกับแผนกทรัพยากรบุคคลโดยนำเอกสารสมัครงานมาดังนี้

-บัตรประชาชนตัวจริง
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย
-วุฒิการศึกษา
-ใบผ่านงาน
-สำเนาหน้าบัญชี ธ.กรุงเทพฯ (ถ้ามี)
-เอกสารอื่นๆ

***โปรดแต่งกายสุภาพ***

สามารถเข้ามาได้ตามวัน และเวลาทำการดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 09:00 – 14:00น.

ข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์: 02-236-7777 ต่อ 6604
อีเมล์: recruitment.slbk@shangri-la.com

📍ตำแหน่งโรงแรม

https://maps.app.goo.gl/VXQChHcRH9nmUQBD9?g_st=ic

#โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพ #สมัครงานโรงแรมแชงกรีลา #สนใจงานโรงแรมแชงกรีลา #ShangriLaBangkok

Leave a Comment