Show Sidebar

โรงแรมดับเบิ้ลยู เกาะสมุย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

📢📢 ประกาศ 📢📢
โรงแรมดับเบิ้ลยู เกาะสมุย เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2567
โดยแผนกที่เปิดรับ มีดังนี้
• แผนกต้อนรับส่วนหน้า
• แผนกแม่บ้าน
• แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
• แผนกครัว
• แผนกขายและการตลาด
• แผนกสำรองห้องพัก
• แผนกทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม
• แผนกกิจกรรมสันทนาการ
• แผนกสปา

ซึ่งมีสวัสดิการสำหรับน้องๆดังนี้
• เบี้ยเลี้ยงประจำเดือน 5,000 บาท สำหรับฝึกงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
• อาหารระหว่างมื้อ
• ยูนิฟอร์มพร้อมซักรีด
• ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามนโยบายโรงแรม
• หนังสือรับรองการฝึกงานจากทางโรงแรม

การฝึกงานกับเรา จะเน้นการได้ลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ต่างๆ พร้อมด้วยการอบรมถ่ายทอดความรู้และการสอนงานจากพี่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อออกสู่สนามแห่งการทำงานจริง

สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถแนบ CV/ Resume โดยระบุแผนกที่สนใจ และช่วงระยะเวลาฝึกงาน โดยส่งมาที่อีเมล Nawaporn.kengpreecha@whotels.com

Leave a Comment