นักศึกษาฝึกงาน- หางานพิเศษ
ติดต่อ ชื่อ-นามสกุล : ปวีณ์นุช ขุนศักดิ์
อีเมล์ : oil071061@gmail.com
ที่อยู่ : จ.ตรัง
โทรศัพท์ : xxxxxxxxx เฉพาะสมาชิก
หัวข้อ : หาที่ฝึกงาน
ประเภทตำแหน่ง : Finance/Accounting
ประเภทที่ต้องการ : Student Trainee นักศึกษาต้องการที่ฝึกงาน
รายละเอียด : ช่วงเดือนเมษายน
รหัสผ่าน :