นักศึกษาฝึกงาน- หางานพิเศษ
ติดต่อ ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพงษ์ คิดดี
อีเมล์ : nathapong.kd@gmail.com
ที่อยู่ : 8/4 หมู่2 ต.หนองปลาหมอ
โทรศัพท์ : xxxxxxxxx เฉพาะสมาชิก
หัวข้อ : หาสถานที่ฝึกงานโรงแรม เพชบุรี กาญจนบุรี
ประเภทตำแหน่ง : Kitchen Section
ประเภทที่ต้องการ : Student Trainee นักศึกษาต้องการที่ฝึกงาน
รายละเอียด : ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ • มีทักษะในงานแกะสลัก จัดดอกไม้ จับผ้าสเกิร์ต • การน าเสนอความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผ่านการจัดจานอาหาร • ทักษะการติดต่อสื่อสารและความเป็นผู้น าที่ดี • ความสนใจในอาหารและการประกอบอาหารที่ หลากหลาย สวัสดิการ -มีที่พัก -อาหาร -ชุดยูนิฟอร์ม
รหัสผ่าน :