นักศึกษาฝึกงาน- หางานพิเศษ
ติดต่อ ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพงษ์ คิดดี
อีเมล์ : nathapong.kd@gmail.com
ที่อยู่ : 8/4 หมู่2 ต.หนองปลาหมอ
โทรศัพท์ : xxxxxxxxx เฉพาะสมาชิก
หัวข้อ : หาสถานที่ฝึกงานโรงแรม
ประเภทตำแหน่ง : Kitchen Section
ประเภทที่ต้องการ : Student Trainee นักศึกษาต้องการที่ฝึกงาน
รายละเอียด : มีที่พักให้ มีสวัสดิการต่างๆ เริ่มฝึกได้ เมษายน-กรกฏาคม 2562
รหัสผ่าน :