นักศึกษาฝึกงาน- หางานพิเศษ
ติดต่อ ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อลิสา สุขมะณี
อีเมล์ : alisamanee1@gmail.com
ที่อยู่ : บ้านเพียแก้ว บ้านเลขที่32 หมู่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์ 31120
โทรศัพท์ : xxxxxxxxx เฉพาะสมาชิก
หัวข้อ : นักศึกษาฝึกงาน
ประเภทตำแหน่ง : Front Office
ประเภทที่ต้องการ : Training for Front Officer Department
รายละเอียด : ต้องการสมัครงาน เป็นนักศึกษาฝึกงานในโรงแรม แผนก Front office and F&B
รหัสผ่าน :