นักศึกษาฝึกงาน- หางานพิเศษ
ติดต่อ ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปิยกุล สีสุขใส
อีเมล์ : piyakul.s@haadtien.com
ที่อยู่ : 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น18 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
โทรศัพท์ : xxxxxxxxx เฉพาะสมาชิก
หัวข้อ : รับนักศึกษาฝึกงาน ปฎิบัติงานที่ Haadtien Beach Resort เกาะเต่า
ประเภทตำแหน่ง : Others
ประเภทที่ต้องการ : Student Trainee นักศึกษาต้องการที่ฝึกงาน
รายละเอียด : เนื่องจากโรงแรมหาดเทียน บีช รีสอร์ท (Haadtien Beach Resort) เป็นโรงแรมบนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัว 350 เมตร ทางตอนใต้ของเกาะและเป็นอ่าวธรรมชาติ มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 144 ห้องโดยแบ่งเป็นห้องพัก 74 ห้อง และแบบวิลล่า 70 หลัง ซึ่งทางโรงแรมฯ มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนในสายการโรงแรมและที่พักเข้าฝึกงานในสายงานที่ได้เรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในในตำแหน่งดังต่อไปนี้ - Front Office - Food & Beverages - Housekeeping - Kitchen - Accounting นักศึกษาทุกท่านที่เข้ารับการฝึกงาน จะได้รับผลตอบแทนรายละเอียดดังนี้ 1. หนังสือ/ใบประกาศ จากทางรีสอร์ทเมื่อฝึกงานจบหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยกำหนด 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 3,500 บาท 3. อาหารฟรี 3 มื้อ 4. เครื่องแบบฟรี 3 ชุด (นักศึกษา ซัก-รีด เอง) 5. ห้องพัก ฟรี 6. ค่าไฟฟ้า ฟรี 7. ค่าน้ำประปา ฟรี 2,700 ลิตร/เดือน
รหัสผ่าน :