นักศึกษาฝึกงาน- หางานพิเศษ
ติดต่อ ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันวิสาข์ มนขุนทด
อีเมล์ : wanvisa2437@gmail.com
ที่อยู่ : 707/1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : xxxxxxxxx เฉพาะสมาชิก
หัวข้อ : กำลังหาที่ฝึกงาน
ประเภทตำแหน่ง : Front Office
ประเภทที่ต้องการ : Student Trainee นักศึกษาต้องการที่ฝึกงาน
รายละเอียด : หาที่ฝึกงาน ช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2558 ฝึก 300 ชั่วโมง ใช้ภาษาอังกฤษ 70% ในงานนั้นๆ
รหัสผ่าน :