นักศึกษาฝึกงาน- หางานพิเศษ
ติดต่อ ชื่อ-นามสกุล : Ms. Kanassanan Thongma (Tata)Training Supervisor
อีเมล์ : tns@sofitelphokeethrakrabi.com
ที่อยู่ : Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort
โทรศัพท์ : xxxxxxxxx เฉพาะสมาชิก
หัวข้อ : Student Trainee นักศึกษาต้องการที่ฝึกงาน ทุกแผนก
ประเภทตำแหน่ง : Food and Beverage
ประเภทที่ต้องการ : Training for Front Officer Department
รายละเอียด : ฝึกงานฝ่าย FB / FO / HK / Spa / EN / Golf Attendant นักศึกษาฝึกงาน ทางโรงแรมมีเบี้ยเลี้ยง มีอาหารให้ทาน 2 มื้อ มีชุดยูนิฟอร์ม 075 627800 ext 6703 ( Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort )
รหัสผ่าน :